جلسه هشت 8 ، بخش اول از نحوه پر کردن فرم گزارش مرحله ای مهندسین ناظر و توضیحات مربوط به آن و فرم خام گزارش مرحله ای تحت Excel1 min read

حقوق مهندسی

بخش اول از نحوه پر کردن فرم گزارش مرحله ای ناظر و توضیحات مربوط به آن 

 

 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

 

گزارشات مرحله ای در هر استانی فرم های مخصوص به خود را داراست و به همین ترتیب پروانه های ساختمانی که شهرداری های استان های مختلف صادر می نمایند دارای فرمت مخصوص به خود است و اشکال آن به صورت دفترچه یا کاغذ تک برگ و…. می باشد.

در پروانه ساختمانی محتویاتی از قبیل نام مالک، نام مهندسین ناظر، مشخصات ملکی و…. درج شده است. متاسفانه در بسیاری از سازمانهای نظام مهندسی استانها، این اطلاع و آگاهی به مهندسین داده نمی شود که مهندسین ناظر می بایستی مطابق قانون شهرداری ها و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ، حتما یک نسخه از گزارش خود را به مرجع صدور پروانه تحویل و رسید مربوطه را دریافت نمایند. هم چنین در این خصوص توصیه شده است که یک نسخه از گزارشات به سازمان نظام مهندسی نیز تحویل داده شود. چنانچه گزارش مهندسین ناظر به مرجع صدور پروانه تحویل نشود و صرفا تحویل نظام مهندسی گردد در صورت رخداد حادثه که نیازمند بررسی گزارشات مهندس ناظر باشد، علی رغم محتوای صحیح گزارش، به دلیل آن که مهندس ناظر گزارش خود را به مرجع صدور پروانه ارائه ننموده است، محکوم خواهد گردید. مطابق با قانون، ناظرین می بایستی گزارشات و تخلفات ملک را چه از لحاظ شهرسازی و ابعادی و چه از لحاظ مقررات ملی ساختمان و چه از منظر تخلفات ایمنی به مرجع صدور پروانه و سایر مراجع ذی ربط ارائه نمایند. مرجع صدور پروانه نیز، از طریق واحد اجراییات خود، موظف است به تکالیفی که ناظر در گزارش خود بیان کرده است، عمل نماید.

متاسفانه عدم آگاهی در جامعه مهندسین ناظر، شبیه به یک فاجعه است و علی رغم گزارش صحیح مهندسین ناظر به نظام مهندسی، تنها به دلیل اینکه این گزارش به مرجع صدور پروانه و سایر مراجع ذی ربط ارائه نشده، مورد قبول کارشناس و قاضی قرار نگرفته و شهرداری به راحتی خود را تبرئه کرده است. اشکال دیگری که در فرم گزارشات مرحله ای برخی از استان ها مشاهده شده، این است که در برخی از استان ها در فرم گزارشات چک لیستی به صورت «بله- خیر» قرارداده شده است، که متاسفانه این چک لیست ذهن مهندس ناظر را به این مساله منحرف می نماید که تکالیف مهندس ناظر به همین موارد محدود درج شده در چک لیست خلاصه می شود. چنانچه مهندسین ناظر با چنین فرمتی در فرم گزارش مرحله ای خود مواجه هستند بایستی علاوه بر فرم گزارش مذکور در نامه ای جداگانه (درسربرگ شرکت یا یک کاغذ ساده A4)  به صورت ذیل گزارش خود را به شهرداری ارسال نمایند:

به شهرداری محترم منطقه ……. شهرستان…….

جناب آقای مهندس…….. شهردار محترم منطقه ……

این جانب ……… مهندس ناظر ساختمان به شماره پرونده شهرداری……… به شماره پروانه ساختمانی………. به آدرس………. بدین وسیله در مورخ ……….. گزارش مرحله ……… را اعلام می نمایم.

سپس متن گزارش را با دقت وارد کرده و در انتها گزارش را مهر و امضا و تحویل شهرداری نموده و رسید مربوطه را دریافت نمایند.

لازم به ذکر است در برخی از شهرها برای ارسال نامه از سیستم الکترونیکی استفاده میشود و ثبت گزارشها سیستمی و از طریق کارتابل انجام میشود.

در بسیاری موارد مشاهده شده است که امور حقوقی شهرداری ها به مسئولین دبیرخانه خود دستور داده اند که نامه و مکاتبات مهندسین ناظر را تحویل نگیرند چرا که نامه مهندسین ناظر، مسئولیت و تکالیفی برای شهرداری معین می نماید و در صورت عدم توجه شهرداری ممکن است عواقب سنگینی برای شهرداری به همراه داشته باشد. به دلایل یاد شده دبیرخانه ها نسبت به گزارشات و مکاتبات مهندسین ناظر بسیار سخت گیری به عمل می آورند و از ثبت و رسید آنها جلوگیری می نمایند. مهندسین ناظر در چنین مواردی می بایستی گزارش و مکاتبات خود را به شهرداری به وسیله اظهارنامه قضایی، ابلاغ قضایی نمایند. منظور از اظهارنامه قضایی آن است که وقتی فردی مکاتبه ای را از شما تحویل نمی گیرد شما می توانید محتویات مکاتبه خود را به وی ابلاغ قضایی نمایید و چنانچه فرد تحویل گیرنده ابلاغ قضایی، از دریافت اظهارنامه خودداری ورزد مامور ابلاغ، برگ اظهارنامه را به دیوار خانه وی یا محل کار یا اداره و… الصاق می نماید. زمانی که شما اظهارنامه خود را در سیستم الکترونیکی ثبت و کد رهگیری به همراه یک نسخه مخصوص خود را دریافت می نمایید، همان تاریخ، مبنای زمان رسمی ابلاغ شما است. در واقع با این عمل ناظر مسئولیت محتوای مکاتبه را به شهرداری منتقل نموده است.

سوال : برای ارسال اظهارنامه بایستی به کدام ارگان یا اداره مراجعه کنیم؟

به منظور ارسال اظهارنامه تا سال گذشته شما می بایستی به محاکم و دادگاه های عمومی مراجعه و فرم های مربوطه را پر می کردید ولی به تازگی ریاست محترم قوه قضاییه امکانی جدید ایجاد نموده اند که دفترخانه های اسناد رسمی بتوانند اظهارنامه قضایی را ارسال نمایند و دیگر نیاز به مراجعه به دادگاه های عمومی نباشد. البته دقت نمایید که دفترخانه مربوطه بایستی کد خدمات الکترونیک قضایی را دارا باشد، که تمام دفاتر دارای چنین کدی نیستند. چنانچه دفترخانه کد یاد شده را نداشته باشد از مسئول دفتر راهنمایی بخواهید که کدام دفترخانه دارای کد مذکور است.

این مطلب هم میتونه مفید باشه  جلسه چهل و نه 49 ، استفاده از کتراک در خاکبرداری ، بحث جرایم اداره کار برای اخراج کارمندان از شرکت ها قیچی شدن ناظر در نظارت های مشارکت در ساخت ، بحث تائیدات ناظر در شاسی کشی آسانسور

همان گونه که بیان شد برای ارسال اظهارنامه قضایی می بایستی به دفترخانه اسناد رسمی دارای کد الکترونیک خدمات قضایی مراجعه نمایید. اظهارنامه قضایی دارای آداب مختص به خود می باشد. معمولا فردی که تایپیست می باشد محتوای اظهارنامه ای را که شما بیان می دارید تایپ می نماید دقت نمایید قبل از ارسال حتما از صحت و عاری از غلط املایی بودن محتوای نوشته شده مطمئن شوید، ضمنا به جهت تسهیل امر و اطمینان خاطر از محتوای نگارش شده می توانید متن مورد نظر خود را از قبل در یک فایل ورد ذخیره کرده و به ایشان تحویل دهید. پس از ارسال اظهارنامه، نسخه مربوط به خود را به همراه کد رهگیری، چاپ و تحویل بگیرید. برای ارسال اظهارنامه قضایی به اشخاص، نیازمند موارد ذیل هستید:

نام و نام خانوادگی فردی که می خواهید برای وی اظهارنامه قضایی ارسال نمایید.

آدرس دقیق وی

برای ارسال اظهارنامه قضایی به شخص حقوقی به طور مثال ادارات، شرکت ها، ارگان ها، شهرداری و… نیازمند موارد ذیل هستید:

می بایستی نام و نام خانوادگی بالاترین شخص حقوقی ذکر شود بطور مثال نام و نام خانوادگی مدیر عامل، شهردار و….

سمت و جایگاه حقوقی وی

آدرس دقیق محل

ضمنا دقت فرمایید چنانچه شما بخواهید اظهارنامه قضایی به نام اشخاص حقوقی مثلا شهرداری بفرستید دفتر خدمات قضایی از شما نمی پذیرد و بنابراین بایستی به شکل زیر تهیه شود:

جناب آقای……. شهردار محترم منطقه……. شهرستان……

همان گونه که بیان شد یکی از وظایف مهندسین ناظر ارسال گزارشات و تخلفات به مرجع صدور پروانه است. مرجع صدور پروانه در شهرها شهرداری می باشد. جهت ارائه گزارشات و مکاتبات در روستاها و بخش ها به مرجع صدور پروانه بایستی دقت نمود که مرجع صدور پروانه همان محلی است که پروانه را صادر کرده است. به طور مثال چنانچه بخشداری پروانه ساختمانی را صادر نموده است مهندس ناظر بایستی گزارشات خود را به بخشداری تحویل دهد. در اغلب موارد بنیاد مسکن به کمک دهیاری پروانه را صادر می نماید. در چنین مواقعی گزارشات به هر دو ارگان یاد شده بایستی تحویل و رسید دریافت شود.

بازخوانی پرونده با موضوع مرجع دریافت گزارشات ناظرین: 

در سال 93 که مشغول آموزش بودم یکی از مهندسین با بنده تماس گرفته و بیان نمود، ناظر ساختمانی در روستای الف هستم. تخلفاتی در ساختمان در حال احداث تحت نظارت من صورت می پذیرد و… گزارشات تخلف را کجا بایستی تحویل دهم؟ بنده نیز پاسخ دادم که کدام ارگان پروانه ساختمانی را صادر نموده است؟ ایشان پاسخ دادند: دهیاری و بنیاد مسکن، که بنده در پاسخ اعلام کردم باید به هر دو گزارش دهید. نکته جالب آنجاست که دهیار گزارشات ناظر را تحویل گرفته و پیوست پرونده می نمود بدون آنکه از شرح وظایف قانونی خود مطلع باشد، متاسفانه در نهایت حادثه سقوط کارگر از ارتفاع رخ می دهد و کارگر به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی فوت می نماید، پرونده به دادگاه می رود، ناظر و سازنده و پیمانکار به دادگاه دعوت می شوند، ناظر گزارشات خود را  به دادگاه ارائه می نماید و بیان می کند که به مرجع صدور پروانه که دهیاری و بنیاد مسکن می باشد گزارشات را تحویل داده است، و دهیار مقصر اعلام می شود و درصد تقصیر می گیرد چرا که اقدامی نکرده بود. بنیاد مسکن با توجه به گزارش مهندس ناظر، اخطاریه به مالک داده بود و توانست خود را تبرئه نماید، دهیار اعتراض نمود بنده همانند شهرداری اجرائیات ندارم چگونه باید از ادامه کار جلوگیری می کردم؟ که این دفاع دهیار رد شد چرا که ایشان اجراییات و شورای روستا و بودجه دارند و امکان انجام اقدامات مربوطه را دارا بودند.

در مورد نحوه گزارش نویسی آنچه که مهم می باشد آن است که مشخصات پروانه با مشخصات نقشه های معماری که حدود اربعه را نشان می دهد، یکسان و همخوان باشد، در ادامه فرم های مربوط به شهر تهران را تشریح می نماییم.

نمونه ای از فرم گزارشات مرحله ای ناظرین در تهران در تصویر یک به پیوست آمده است. نحوه پر کردن فرم گزارشات مرحله ای بدین صورت می باشد که ابتدا باید به پروانه ساختمانی (تصویر سوم پیوست) و نقشه معماری سایت پلان (تصویر دوم پیوست) دقت کنید. در این مورد بایستی چند مشخصه را کاملا کنترل نمایید. در نمونه پیش رو چنانچه به پروانه ساختمانی دقت کنید مقادیر مندرج در جدول صفحه اول پروانه بایستی با مقادیر مندرج در نقشه های سایت پلان همخوانی داشته باشند. در جدول یاد شده در ستون اول ابعاد مندرج در سند مالکیت قید شده است که مورد استفاده ناظر نمی باشد. در ستون دوم ابعاد موجود قید شده که توسط مامور بازدید شهرداری اندازه گیری می شود، متناظرا با ابعاد مندرج در سند در حدود اربعه (شمالا-جنوبا-شرقا-غربا) انطباق دارد که لزوما همواره این گونه نیست، ستون سوم عرض گذر اصلاحی می باشد به این معنی که عرض خیابان هایی که مجاور ساختمان هستند را مشخص می کند. در این مورد شرقا خیابانی به عرض ده متر و غربا خیابانی به عرض 6 متر می باشد، دقت شود ابعاد باقی مانده برای ناظر بسیار مهم است که بعد از اصلاحی (عقب نشینی) ساختمان می باشد.

در پروانه ساختمانی،  قسمت ابعاد باقی مانده به این صورت آمده است:

شمال به پلاک 8 متر، این مقدار کنترل می شود با مقدار مندرج در نقشه سایت پلان که 8.8 ذکر شده، یکسان می باشد  و صحیح است.

این مطلب هم میتونه مفید باشه  جلسه هفتاد و یک ۷۱ ، شرح اهمیت صورتجلسه فصل مشترک در تعویض ناظر با بازخوانی دو پرونده واقعی

شرق به گذر 7 متر، این مقدار کنترل می شود با مقدار مندرج در نقشه سایت پلان که 7 متر ذکر شده، پس یکسان می باشد و صحیح است.

جنوب به پلاک 15 متر، این مقدار کنترل می شود با مقدار مندرج در نقشه سایت پلان که 8.15 ذکر شده، پس یکسان می باشد و صحیح است.

غرب به گذر 5 متر، این مقدار کنترل می شود با مقدار مندرج در نقشه سایت پلان که 7.5 ذکر شده، پس یکسان می باشد و صحیح است.

پس حدود اربعه ذکر شده در نقشه و پروانه ساختمانی با یکدیگر انطباق دارند. علاوه بر موارد یاد شده، چنانچه به نقشه سایت پلان مجددا دقت شود متوجه خواهید شد که در قسمت شرق ساختمان دارای 3.8 متر عقب نشینی (حد اصلاحی) وجود دارد پس علاوه بر گذر ده متری شرقی (که می بایستی در نقشه سایت پلان  مقدار عرض آن ذکر می گردید) بایستی به میزان 3.8 متر دیگر نیز عقب نشینی نماید و حق تجاوز به گذر را ندارد. هم چنین از سمت غرب نیز به میزان 2 متر حد اصلاحی (عقب نشینی) وجود دارد. مورد ذکر شده در بالا اولین کنترل ناظر بین نقشه سایت پلان و پروانه ساختمانی می باشد. مهندس ناظر در ادامه بایستی به فرم گزارش مرحله ای (تصویر اول) مراجعه نماید و آن را مطابق تصویر چهارم پر کند.

با مقایسه فرم گزارش مرحله ای و پروانه ساختمانی و پلان موقعیت می توان فرم گزارش مرحله ای را تکمیل نمود. در قسمت بالای سمت راست فرم، تاریخ صدور پروانه قید می شود ودر ادامه شماره پرونده نوشته می شود، دقت نمایید شماره پرونده با شماره پروانه متفاوت است. هم چنین نام مالک و شماره پلاک ثبتی مربوطه را یادداشت نمایید. سپس نشانی ملک را مطابق آنچه که در پروانه ساختمانی آمده است در محل مربوطه بنویسید. سپس قسمت عرض گذر در مجاورت ملک را پر نمایید که در این مورد برای شرقا و غربا به ترتیب 10 و 6 متر خواهد بود. در ستون ابعاد مجاز (که شامل حدود اربعه است) همان مقادیر ابعاد باقی مانده که در پروانه موجود است (که با مقادیر نقشه پلان موقعیت منطبق است) را در قسمت ذکر شده فرم گزارش مرحله ای بنویسید. برای قسمت ابعاد بازدید چون فعلا گزارش اول شماست هر دو را یکسان بنویسید. چنانچه در طی بازدیدهای خود در آینده در مرحله فنداسیون متوجه شدید ابعاد اندازه گیری شده با ابعاد مجاز مغایرت دارد بایستی میزان اندازه گیری شده جدید را در ابعاد بازدید یادداشت نمایید و در موعد گزارش خود را به شهرداری ارائه نمایید. در قسمت توضیحات شیب زمین و نوع زمین را خالی می گذاریم. مرحله ساختمانی را حتما پر نمایید به طور مثال گودبرداری- سقف طبقه اول یا تخریب و…. نوع تاسیسات نیز حتما باید قید شود به طور مثال پکیج، موتورخانه، بخاری و …. نوع اسکلت بتنی یا فلزی وارد شود، آیا اسانسور دارد یا خیر؟ عرض رمپ را از نقشه استخراج کرده و وارد نمایید در اینجا عرض رمپ 5 متر است. به همین منوال شیب رمپ را نیز از نقشه ها در قسمت مربوط وارد نمایید در اینجا شیب رمپ صفر است. ابعاد حیاط خلوت (پاسیو) را در قسمت مربوطه وارد نموده و اگر دو پاسیو دارد مثلا به صورت 3*4 و 2*3 کنار هم نوشته شود. قسمت نما سازی چون باید مطابق نقشه نماسازی و کمیسیون نما باشد را خالی بگذارید، تعداد طبقات موجود را چون فعلا در مرحله گودبرداری است خط تیره بگذارید، تعداد طبقات مجاز را مطابق نقشه پنج طبقه وارد نمایید. سایر موارد مانند تعداد قطعه زمین بایر و تعداد پلاک های عقب نشینی کرده مربوط به مامور بازدید شهرداری است و لازم نیست پر شود، میزان تراکم را مطابق پروانه وارد نمایید، کاربری را نیز مطابق پروانه مسکونی وارد می نماییم. ارتفاع نورگیری زیر زمین را از نقشه های معماری کنترل نمایید که در این مورد 90 سانتی متر است، دقت نمایید ارتفاع نورگیری زیر زمین مطابق ضوابط شهرسازی حداکثر 90 سانتی متر می باشد.

چنانچه ارتفاع نورگیری زیرزمین کمتر از نود سانتی متر باشد بایستی در گزارش ذکر شود ولی دقت شود که نبایستی ارتفاع نورگیری زیرزمین بیش از نود سانتی متر باشد. دقت شود ارتفاع نورگیری زیرزمین ارتباطی با ابعاد پنجره ندارد و مبنا فاصله زیرین سقف زیرزمین تا رقوم صفر صفر است. فرضا اگر ارتفاع نورگیری زیرزمین (از تراز صفر صفر تا زیرسقف زیرزمین) یک متر و یا بیشتر باشد ولی مالک پنجره ای با ارتفاع 90 سانتی متر (و یا کمتر) استفاده نماید در این مورد شما نبایستی بپذیرید چرا که در آینده امکان دارد مالک تخلف نموده و ابعاد پنجره را بزرگتر نماید. پس در چنین مواردی بایستی تخلف صورت گرفته را در موعد به شهرداری گزارش نمایید. ضوابط شهرسازی حداکثر ارتفاع نورگیری زیرزمین را به نود سانتی متر محدود کرده است تا نسبت به استفاده مسکونی از زیرزمین جلوگیری به عمل آورد.

در ادامه ارتفاع زیرزمین و پیلوت را هم مطابق نقشه وارد کنید. پیلوت در اصل یک کلمه فرانسوی به معنای هم کف است که برخی مواقع کاربری پارکینگ دارد و در برخی مواقع کاربری لابی و اتاق سرایداری و یا کاربری انباری دارد و یا … در ادامه اگر ساختمان دارای مغازه است دهانه و ارتفاع آن را وارد کنید. قسمت محوطه سازی  و تعداد درختان و… را خالی بگذارید.

در رابطه با عبارت ساختمان پیش آمدگی به مجاورین دارد، مطابق ضوابط شهرسازی تا ارتفاع 3.5 متر از سطح رقوم صفر صفر خیابان، سازنده می تواند به میزان ده سانتی متر صرفا برای نما سازی(و نه سطح اشغال) پیشروی به سمت گذر داشته باشد و از ارتفاع 3.5 متر به بالا (نسبت به رقوم صفر صفر خیابان) می تواند تا 30 سانتی متر برای نما سازی نسبت به گذر پیشروی داشته باشد. چنانچه ناظر حین نظارت متوجه پیش روی در گذر گردید علاوه بر اینکه در این بخش مورد بحث، میزان پیش روی را ذکر می کند حتما بایستی در قسمت توضیحات فرم گزارش مرحله ای نیز مورد یاد شده را ذکر نماید. مجددا تاکید می شود که سازنده مجاز به افزایش سطح اشغال نمی باشد و مورد یاد شده صرفا برای نما سازی است. ضمنا چنانچه موارد پیش آمدگی مذکور  برای نما سازی بیش از مقدار مجاز یاد شده باشد بایستی ناظر در موعد طی گزارشی خلاف دار، به مرجع صدور پروانه اطلاع دهد و هم چنین توصیه می شود که حتی اگر میزان پیش روی در گذر برای نما سازی مطابق ضوابط می باشد، ناظر به شهرداری گزارش ارسال نماید.

این مطلب هم میتونه مفید باشه  جلسه سی و چهار 34 ، تعهدات کتبی مالک و پیمانکاران جزء در زمینه های ایمنی کارگاه و ایرادات فنی ساختمان ، رافع مسئولیت مهندس ناظر نمی باشد

نکته: منظور از کروکی، آدرس نمی باشد، منظور از کروکی نقشه پلان  موقعیت یا سایت پلان است.

پرونده شورای انتظامی ناظر و کروکی پلان موقعیت :

همانگونه که ذکر شد منظور از کروکی آدرس نمی باشد، منظور از کروکی نقشه پلان موقعیت یا همان سایت پلان است که بایستی در این محل ترسیم شود. ترسیم پلان موقعیت می تواند در بعضی مواقع در شورای انتظامی راهگشا باشد. چنانچه ناظر در رابطه با تخلفی به طور مثال حد اصلاحی یا  حذف پخی گزارش ننموده باشد این بخش کروکی کارگشا و یاری دهنده ناظر خواهد بود کما اینکه در پرونده ای در شورای انتظامی، سازنده پخی ساختمان را رعایت ننموده و حذف کرده بود و ناظر نیز فراموش کرده بود که حذف پخی را گزارش نماید. در لایحه دفاعیه که برای ناظر تهیه شده بود به این نکته استناد شد که چون ناظر در قسمت کروکی پخی را ترسیم ننموده است همین عدم ترسیم پخی به منزله گزارش می باشد و در حقیقت ناظر به نوعی حذف پخی را گزارش کرده است. با این رویکرد ناظر توانست از خود دفاع کند و تبرئه گردد. هر چند که ناظر نیز سهوا در قسمت کروکی پخی را ترسیم نکرده بود ولی با این دفاعیه کمک بسیاری به ناظر صورت پذیرفت.

در رابطه با پر کردن صفحه دوم که جدول بنای مجاز و موجود است در جلسه بعدی توضیحات مربوطه را ارائه می دهیم. پر کردن ادامه فرم گزارشات مرحله ای نیز در جلسه نهم توضیح داده خواهد شد.

 

*۲- ۵- ۳  :ناظران باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه نمایند. مراحل اصلی کار عبارتند از:

الف) پی سازی

ب) اجرای اسکلت

پ) سفت کاری

ت) نازک کاری

ث) پایان کار

هرگاه ناظران در حین اجرا با تخلفی برخورد نمایند باید مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا دفاتر نمایندگی آن (حسب مورد) اعلام نمایند.

تبصره: تغییرات بعدی مراحل اصلی کار، با توجه به نوع ساختمان، توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام خواهد شد..(ص5 مبحث دوم ویرایش 92)

تبصرة ۷ـ ماده 100 قانون شهرداریها 

مهندسان ناظر ساختماني موكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسووليت آنان احداث مي‌گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمة آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي كنند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي كند و يا تخلف را بموقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي بطرح در كميسيون مندرج در تبصرة يك مادة ۱۰۰ قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد، شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس كند. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون مادة ۱۰۰ گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانة اشتغال درج و در يك يا چند مورد از جرايد كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة كميسيون مادة ۱۰۰ بمدت حداكثر ۶ ماه از اخذ گواهي امضا مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري كند. مأمورين شهرداري نيز موكلفند در مورد ساختمانها نظارت كنند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند، طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأمورين شهرداري واجد جنبة جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود. در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختمان است و دستور شهرداري اجرا نشود مي‌تواند با استفاده از مأمورين اجراييات خود و در صورت لزوم مأمورين انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام كند.

فرم خام گزارش مرحله ای تحت اکسل

حقوق مهندسی ایران
این صفحه را در شبکه های اجتماعی با دوستان و همکارانتان به اشتراک بگذارید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.