جلسه صد و چهل و سه 143 ، شرح آثار حقوقی و کیفری و انتظامی گذاشتن برگه استحکام برای مهندسین ناظر سازه در بافتهای فرسوده و یا برای تعویض ناظر ، نحوه دادن گزارش تخلف توسط ناظر بعد از پایانکار و بررسی آثار حقوقی و کیفری و انتظامی آن

 1. صفحه اصلی
 2. آموزش حقوق مهندسی
 3. آموزش جامع حقوق مهندسی در ساخت و ساز شهری ایران ، 157 جلسه 200 ساعته
 4. جلسه صد و چهل و سه 143 ، شرح آثار حقوقی و کیفری و انتظامی گذاشتن برگه استحکام برای مهندسین ناظر سازه در بافتهای فرسوده و یا برای تعویض ناظر ، نحوه دادن گزارش تخلف توسط ناظر بعد از پایانکار و بررسی آثار حقوقی و کیفری و انتظامی آن
جلسه بعدی
جلسه صد و چهل و چهار 144 ، تکنیک زنجیر کردن قرارداد مشارکت در ساخت با قرارداد مبایعه نامه
جلسه قبلی
جلسه صد و چهل و دو 142 ، بازخوانی دو پرونده در خصوص جان پناه و نصب شیشه یا تلق بر روی نورگیر پشت بام ، بازخوانی پرونده افتادن تاج از نمای پشت بام ، بازخوانی پرونده گزیدگی گارگری توسط مار و تقصیر گرفتن مهندس ناظر ، تذکر مجدد در خصوص گزارش اتمام عملیات ، بررسی دقیقتر در خصوص گذاشتن مدرک تحصیلی برای رتبه بندی شرکت ها

شرح آثار حقوقی و کیفری و انتظامی گذاشتن برگه استحکام برای مهندسین ناظر سازه در بافتهای فرسوده و یا برای تعویض ناظر ، نحوه دادن گزارش تخلف توسط ناظر بعد از پایانکار و بررسی آثار حقوقی و کیفری و انتظامی آن

 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

همانطور که وعده داده بودیم موضوع بحث این جلسه در خصوص شرح آثار حقوقی و کیفری و انتظامی برگه های استحکام برای مهندسین ناظر سازه در بافتهای فرسوده و قدیمی و بحث تعویض ناظر می باشد.اما قبل از شروع بحث فوق لازم است تا در خصوص دلایل و فلسفه پیدایش سازمان نظام مهندسی ساختمان در ایران توضیحاتی داده شود. قبل از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1374 در مجلس شورای اسلامی ، بحث نظارت طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها وجود داشت.همانطور که می دانید قانون شهرداری ها در سال 1328 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است و مهندسین ناظر از طرف شهرداری ها معرفی می شدند و حق امضای مهندسان از سالهای 1360 به بعد با پروانه های اشتغال که به پروانه سفید موسوم بود، رایج شد. اما لازم است مطابق مستندات بدانید که تا قبل از دهه60 یعنی از دهه30 تا آخر دهه50؛ ساختمانها در تهران یا مناطق دیگر ایران؛ چگونه پایانکار می گرفتند؟ در این دهه ها مردم برای ساخت ساختمان؛ از شهرداری جواز می گرفتند و هر جور که دوست داشتند و به صورت دیمی و خارج از قوانین اقدام به ساخت می کردند و بعد از اتمام کار، توسط شهرداری یک بازدید تلویحی انجام می شد و ساختمان پایانکار می گرفت و کنتور آب و برق هم از ادارات ذیربط می گرفتند و آن موقع به طور کامل تهران گازکشی نشده بود و فقط معدود مناطقی مانند منطقه امیر آبادشمالی گاز داشت و لوله کشی گاز شده بود. پایانکارساختمانها را شهرداری ها می دادند و ساختمانها به شکل امروزی مهندس ناظر نداشت و فقط مامور شهرداری که به صورت متفرقه هم انتخاب می شدند برای بازدید به ساختمان سرکشی می کردند و گزارشات مختصری هم می دادند.درآن زمان ساختمانها به صورت بنایی و با دیوار های باربر35سانتیمتری و سقف طاق ضربی و فونداسیون شفته آهک اجرا می شد که همه این عملیاتها توسط شهرداری تائید میشد. در همان زمان هم در حین اجرای ساختمان و در حین بهره برداری، اتفاقاتی می افتاد که  عمده مسئولیت آن طبق قوانین اداره کار و شهرداریها ، به گردن شهرداری می افتاد و این موضوع برای شهرداری ها بار حقوقی و مالی سنگینی را به همراه داشت.

در دهه 40 و دهه 50 ؛ مواقعی که در ساختمان اتفاق و حادثه ای روی می داد ، بازرس اداره کار و بعضاً کارشناس رسمی دادگستری برای پیگیری علت حادثه، از ساختمان بازدید می کردند.

همانگونه که مستحضرید آئین نامه ها و قوانین کار کشور ما قدیمی ومربوط به قبل از انقلاب می باشد و در هر حادثه ای که اتفاق می افتاد کارفرما و سازنده و پیمانکاران تقصیر می گرفتند.بعد از بازدید از ساختمان اگر مشاهده می گردید که مامورین شهرداری در خصوص عدم رعایت نکات ایمنی گزارشی به بازرسی اداره کار نداده اند ، شهرداری ها گاهاً با درصد های تقصیر سنگینی روبرو بودند که این موضوع برای شهرداری ها بسیار سنگین تمام میشد. حتی پرونده هایی وجود دارد که ساختمانهایی در حین بهره برداری دچار ریزش شدند و بعد از پیگیری ساکنان، شهرداری ها درصد تقصیر گرفتند. با توجه به این رویه پرونده های شهرداری ها و درگیری های مربوط به این قضایا در دهه 30 و 40 بسیار زیاد شده و تاوان سنگینی دراین خصوص دادند.بنابراین مجلس شورای ملی وقت، قانونی را تصویب کردتا دادگاهی ایجاد شود تحت عنوان دادگاه ویژه شهرداری ها.در سال 1359 شهرداری ها با توجه به مشکلاتی که برایشان پیش آمده بود، پیشنهاداتی از طرف شهرداری به وزارت مسکن و شهرسازی وقت داده شد مبنی بر اینکه با توجه به کمبود نیروی تحصیل کرده در رشته عمران و معماری در شهرداری ها، تصمیمی اتخاذ گردد، مبنی بر اینکه به کلیه فارغ التحصیلان رشته های معماری و عمران پروانه اشتغال بکار که به پروانه سفید معروف بود داده شود، تا نظارت بر ساختمانها را برعهده بگیرند و در آن زمان برای گرفتن پروانه سفید نیازی به امتحان دادن و قبول شدن در آزمون نبود.ضمناً قانونی وجود نداشت که در صورت بروز هر گونه حادثه در ساختمان ناظرین درصد تقصیر بگیرند و باز کارفرما و پیمانکاران و سازنده ها محکوم می شدند.البته گاهی به استناد تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها که اسم مهندس ناظر در آن قید شده است بازرسین اداره کار، ناظرین را گاهاً محکوم کرده و درصد تقصیری به آنها می دادند. از سال 1361 به بعد برگه هایی برای مهندسینی که پروانه سفید داشتند؛ در شهرداری ها ابداع شد، تحت عنوان برگه های نظارت؛ که آنرا سفید امضا میکردندو به دست مالکین میدادند و شهرداری ها این شایعه را؛ راه  انداخته بودند که با امضای این برگه ها ناظرین مسئولیت نخواهند داشت و فقط باید پول امضای خود را بگیرند.

 • در سالهای 1366 به بعد که مهندسان تعدادی از دانشگاه ها فارغ التحصیل شده بودند با مراجعه به شهرداری های مناطق تهران، اقدام به گرفتن برگه های نظارت (کوپن) کرده و بدون اینکه نسبت به آثار و تبعات حقوقی آن اطلاعی داشته باشند حداقل هفته ای 10 برگه امضاء می کردند. البته امضای این برگه ها سالها بعد آثار حقوقی خود را نشان داد و بر اثر حوادثی از جمله نشست ساختمان، تعدادی از مهندسان تاوان سنگینی را دادند.

 بعد از آن مسئولیت های سنگینی که بر گردن شهرداری ها می  افتاد در سالهای 72-1371 شهردار وقت تهران و مسئولین شهرداری تصمیم گرفتند که بار مسئولیت شهرداری را کم کنند و بدین صورت طرح پیدایش سازمان نظام مهندسی ساختمان شکل گرفت.

اگر اسناد پیدایش سازمان نظام مهندسی ساختمان را بررسی بفرمائید خواهید دید که پیشنهاد اصلی طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی توسط شهرداری به وزارت کشور داده شده است.

وزارت کشور هم در آن زمان این پیشنهاد را به وزارت مسکن و شهرداری ارائه داد و بدین ترتیب سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل گردید. به همین خاطر است موقعی که طرحی در سازمان نظام مهندسی ساختمان ارائه می گردد، دو وزارتخانه راه و شهرسازی و وزارت کشور باید این طرح را تصویب نمایند.شهرداری ها به دلیل زخم های فراوانی که از ناحیه حوادث در حین ساخت و حوادث بعد از بهره برداری خوردند و پرونده های زیادی که در محاکم قضایی برایشان تشکیل شد؛ طبیعی بود که بخواهند خود را به طریقی از زیر بار این مسئولیت ها نجات دهند و طرح پیدایش سازمان نظام مهندسی را به وزارت کشور ارائه دهند. شهرداری ها آنقدر پرونده در محاکم قضایی داشتند که قوه قضائیه همانطور که قبلاً گفتیم برای شهرداری دادگاهی جدا تشکیل داده بود.تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان خبر خوبی برای شهرداری ها بود زیرا با تشکیل آن، مسئولیت شهرداری ها کاملاً به گردن سازمان نظام مهندسی می افتاد.متاسفانه مهندسین هم بعد از گرفتن پروانه اشتغال بکار مهندسی، به دلیل اینکه شهرداری به آنها میگفت که شما هیچ مسئولیتی ندارید به کارهای تحت نظارتشان سرکشی و نظارت مستمر نمی کردند که این طرز تفکر عامل تشکیل پرونده های زیادی برای مهندسان در محاکم قضایی شد.

 • بعد از سال 1374 که نظام مهندسی تشکیل گردید و بعد از مدتی کارها روی روال عادی افتاد شهرداری ها احساس آرامش خاطر کردند.پروانه های ساختمانی و پایانکار های جدیدی که صادر می شد مسئولیتش با مهندسین ناظر بود مگر اینکه مهندس ناظر به شهرداری گزارش میداد.البته ناظرینی که گزارش می دادند محدود بودند و اکثر ناظرین همان تفکرات اشتباه پروانه سفید و عدم مسئولیتشان را که تصور می کردند؛ را داشتند، در حالی که خبر نداشتند قوانین وضع شده نظام مهندسی بسیار سخت گیرانه بود و در صورت بروز هر گونه مشکلی در ساختمان؛ ناظرینی که گزارش نداده بودند، باید تاوان سنگینی می دادند.حال در اینجا مشکلی وجود داشت و شهرداری ها نگران پایانکارهای گذشته بودند که توسط شهرداری و با مسئولیت شهرداری در  دهه 40 و50 صادر شده بود و گاهاً به خاطر مشکلات اجرایی و حوادث در حین بهره برداری، باز هم پای شهرداری را به محاکم قضایی باز می کرد. بنابراین با تشکیل اتاق فکر در شهرداری به این نتیجه رسیدند و تصمیم گرفتند که کلیه پایانکارهای قبل ازسال 1349 را باطل اعلام کنند و باید مجدد مالکین به دنبال پایانکارجدید باشند و یکی از شرایط دادن پایانکار جدید این بود که یک مهندس ساختمان که دارای پروانه محاسبه و نظارت میباشد، باید استحکام این ساختمان را تائید کند و این بخشنامه به سراسر کشور ابلاغ گردید.بنابراین هر کس که ساختمان قدیمی مربوط به دهه 40 داشت قبل از فروش باید برگه استحکام بنا از مهندس عمران می گرفت. بنابراین در شهرداری ها مالک را به اطراف شهرداری ها؛ برای خرید!!!! برگه استحکام بنا راهنمایی می کردند. مالک هم به دفاتر مراجعه می کرد و برگه استحکام بنای، گواهی امضا شده یک مهندسی که برگه استحکام بنا را سفید امضاء شده، تحویل دفتر دلالی داده بود و حتی یک بار هم برای بازدید ملک به آنجا مراجعه نکرده بود را میخرید. این موضوع آثار حقوقی وحشتناکی برای مهندس ناظر بیچاره به بار می آورد.در داخل برگه های استحکام نوشته شده؛ برگه تعهد نظارت و تائید استحکام؛ که اکثر مهندسانی که آن را سفید امضاء میکردند از آثار حقوقی آن اطلاعی نداشتند.

وقتی مهندسی برگه استحکام امضاء میکند مسئولیت 100% آن را برعهده می گیرد.

 • پس لازم است مهندسین قبل از امضای برگه استحکام بنا کلمه تائید استحکام را پاک کرده و یا خط بزنند و بنویسند برگه تعهد نظارت و استحکام. مهندس ناظر این اختیار را دارد وقتی برگه استحکام بنا امضاء میکند به شهرداری هم گزارش بدهد و باید دقت کند که کلمه تائید را پاک کند و کلمه تائید برای مهندس بار  حقوقی منفی خواهد داشت.دراینجا به بازخوانی یک پرونده در این خصوص خواهیم پرداخت.
این مطلب هم میتونه مفید باشه  جلسه شصت و دو 62 ، شرح مجدد گزارش در موعد و نظارت مستمر شرح قاعده میخ طویله ! ، شرح توهم گودرزی ! ، چگونگی اصلاح گزارشات خلاف واقع ناظر بطور ناخواسته ، نحوه گزارش نویسی در مواردیکه مالک روی شمشیری های فلزی راه پله طاق ضربی اجرا نماید ، چگونگی اظهار نظر برای تامین نور کافی واحدها در مواردیکه تیغه بندی های داخلی تغییر کرده باشد

بازخوانی پرونده اول

در خیابان ستارخان  تهران، ساختمانی دو طبقه با مساحت زمین 300 متر مربع وجود داشت که پایانکار خود را در سال 1352 گرفته بود. در سال 1387 یعنی حدود 35 سال بعد از احداث، مالک تصمیم به فروش این ملک می گیرد و آنرا به بنگاه می سپارد. بعد از مدتی دو نفر که باجناق هم بودند اقدام به خرید این ملک می کنند.در دفتر خانه مالک راهنمایی میشود که باید به شهرداری مراجعه کند و استعلام پایانکار بگیرد. مالک بعد از مراجعه به شهرداری و طبق مدارک موجود؛ متوجه ابطال پایانکار سال 1352 ساختمان خود می شود و به وی میگویند که باید برگه استحکام بنا تهیه کند. بنابراین به دفاتر اطراف شهرداری مراجعه کرده و اقدام به خرید برگه استحکام بنای سفید  به مبلغ دو میلیون تومان میکند. بعد از طی مراحل قانونی ساختمان به فروش رفت و سه دانگ آن را یکی از باجناق ها و سه دانگ دیگر هم آن یکی باجناق به نام خود زد و بعد از تعمیرات جزئی ساختمان و نقاشی آن؛ در سال 1387 در آن ساکن شدند.

 • این دو باجناق دو پسر نوجوان داشتند. باجناق بزرگ یک پسر 12 ساله و باجناق کوچک یک پسر 10 ساله. طبقه اول بالکنی داشت به طول 1.20متر، که به صورت کنسول، روبه حیاط بود و توسط دو تیرآهن 12 به تودلی یک تیرآهن 18 جوش شده بود. در یک تابستانی که این دو پسر بچه بر روی بالکن بازی می کردند و بالا و پائین می پریدند نیروی دینامیکی وارد شده به این کنسول و پروفیل های آن، باعث تخریب و آوار شدن این کنسول شده و به همراه دو پسر بچه از ارتفاع 3.5 متری به داخل حیاط آوار می شود و پسر 10 ساله بلافاصله فوت کرده و پسر 12 ساله دچار مرگ مغزی شده و به کما رفته و بعد از یک هفته فوت می کند.بعد از مدتی با راهنمایی اطرافیان، والدین این دو پسر بچه در دادسرای کیفری از مالک قبلی شکایت می کنند و ایشان بازداشت می شود و مالک قبلی بعد از مدتی وکیلی حرفه ای می گیرد و بعد از بررسی مدارک و پایانکار توسط این وکیل، در دادسرا به قاضی میگوید که پایانکار توسط شهرداری صادر شده است و ایشان مصرف کننده بوده و در جریان این مسائل نیستند؛ این شهرداری است که باید بازخواست شود. قاضی پرونده حرف وکیل را قبول می کند و نماینده حقوقی شهرداری به دادگاه احضار می شود. قاضی وی را بازخواست میکند که چرا پایانکار صادر شده است؟ نماینده حقوقی شهرداری هم که در جریان پرونده و حادثه قرار گرفته بود برگه استحکام بنایی را که مهندس بیچاره آن را سفید امضا کرده بود را به قاضی تحویل می دهد و اظهار می دارد که شهرداری بر اساس این برگه ها پایانکار صادر می نماید و مسئولیت حقوقی آن 100% با مهندس ناظری است که این برگه را مهر و امضاء کرده است.قاضی پرونده که برای اولین بار است چنین برگه هایی را روئیت می کند بعد از خواندن متن برگه استحکام بنا، با تعجب جمله جالبی می گوید.

قاضی میگوید: مهندسی که این برگه استحکام بنا را مهر و امضاء کرده است؛ آیا مطمئنید از سلامت عقل برخوردار بوده است؟؟؟؟!!!!! آیا موقع امضای این برگه مواد مخدر مصرف نکرده بود ؟؟؟؟؟!!!!

این مطلب هم میتونه مفید باشه  جلسه چهل و نه 49 ، استفاده از کتراک در خاکبرداری ، بحث جرایم اداره کار برای اخراج کارمندان از شرکت ها قیچی شدن ناظر در نظارت های مشارکت در ساخت ، بحث تائیدات ناظر در شاسی کشی آسانسور

قاضی بلافاصله دستور بازداشت مهندس ناظر را داد و از روی کپی پروانه اشتغالش که آدرس داشت؛  دستبند زده او را به دادسرای کیفری آوردند.متاسفانه مهندس ناظر هیچ گونه اطلاعی از محل ساختمان و وضعیت ملک نداشت. قاضی پرونده بدون ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری؛ 100% تقصیر را بر گردن مهندس ناظر انداخت و وی را به پرداخت دیه هر دو نفر فوت  شده ؛ به علاوه یک سال زندان به استناد ماده 616 قانون مجازات اسلامی محکوم کرده و وی را روانه زندان کرد. ایشان بعد ازمدتی سند منزل پدری خود را گرو گذاشته و از زندان آزاد شده و در اوایل سال 1389 به مهندس میررضوی مراجعه می کند.

 • مهندس ناظردر دادگاه بدوی به اتفاق مهندس میررضوی حاضر می شوند و مهندس میررضوی در دفاع از مهندس ناظر؛ تنها او را سبب اصلی حادثه نمیداند و به قا ضی میگوید که نباید 100% تقصیر به گردن او بیفتد و باید پرونده به کارشناسی برود و ما نسبت به این رای معترضیم. قاضی هم طبق اختیاراتش پرونده را به کارشناسی سه نفره ارجاع داد. بعد از دفاعیات مهندس میررضوی در جلسات کارشناسی رای نهایی بدین صورت صادر شد: مهندس ناظری که برگه استحکام بنا گذاشته بود درصد تقصیرش از 100% به 50 % تقلیل پیداکرد. مالک اولیه که فروشنده بود به دلیل فروش کالای غیر استاندارد40 % و والدین کودکان  به دلیل عدم مراقبت از کودکان و اینکه اجازه داده اند بر روی بالکن معیوب بازی کنند،10% تقصیر گرفتند.

مهندسین ناظر دقت بفرمائید؛ که هروقت یک ساختمان قدیمی و یا ساختمان در حال ساخت و یا یک سازه نگهبان را تائید استحکام کنید و بعد ثابت شود که فاقد استحکام بوده اند؛ شما به عنوان ضامن اصلی مسئول خواهید بود زیرا کلمه استحکام بسیار مهم میباشد.پس هیچ جا نباید از کلمه تائید استحکام استفاده کنید.

دقت بفرمائید گرفتن برگه استحکام آدابی دارد که به تفصیل آن را شرح خواهیم داد.

در موقع گرفتن برگه  استحکام مهندس ناظر این اختیار را دارد که در بالای برگه ،کلمه تائید استحکام را پاک کرده و به جای آن بنویسد : برگه تعهد نظارت و استحکام. مطابق شکل زیر

                                                               نمونه ای از برگه تعهد استحکام مربوط به شهرداری تهران

 • مطابق مفاد برگه فوق مهندس ناظر قبل از امضای آن باید نظارت کامل و بازدید از محل ساختمان داشته باشد.باز هم متذکر می شویم که چون این برگه تعهد محضری می شود مهندس ناظر این اختیار را دارد تا کلمه استحکام را از برگه پاک کند.

مهندس میررضوی دریک موردی که موضوع استحکام بنا از طرف یکی از دفاتر به ایشان پیشنهاد کرده بودند و ایشان هم قبول کرده بود؛ قبل از تعهد محضری برگه استحکام و امضای آن از ساختمان بازدید به عمل می آورد و به مالک میگوید که باید در نقاط مختلفی از ساختمان قدیمی چند ستون به همراه فونداسیون و شناژ و بادبند اجرا شود.همچنین باید کلیه سیم برق های ساختمان تعویض و سیستم ارت وکلید محافظ جان اجرا گردد و کلیه سنگ های نما باید پیچ و رولپلاک گردد. اما مالک با توجه به هزینه های زیاد این داستان با ادامه همکاری مهندس میر رضوی دراین زمینه مخالفت کرده و کار را به مهندس دیگری که حاضر بود بدون توجه به این موارد برگه استحکام را امضا کند واگذار کرد.

نکته ای که قابل ذکر است این است که مالکین باید در ساختمانی که می خواهند استحکام بنا بگیرند؛ واقعاً ساختمان را از هر نظر مستحکم نمایند.

مهندس ناظر نباید مسئولیت خود را به کمترین مقدار بفروشد.

اگر مالکی قبول نکرد که ساختمان خود را قبل از امضای برگه استحکام بنا توسط مهندس ناظر، بازسازی و مستحکم نماید، ناظر نباید زیر بار این مسئولیت خطیر برود.

 • در ماجرای ساختمان پلاسکو متاسفانه تعدادی از مهندسان برای تعدادی از واحد ها برگه استحکام گذاشته بودند. این نکته را هم ذکر کنیم در یک مجتمعی مانند پلاسکو، مهندس ناظر وقتی برای یک واحد برگه استحکام امضاء می کند معنی و مفهوم آن این است که کل این ساختمان صلاحیت تائید استحکام را دارد و مسئولیت آن بر عهده ناظر خواهد بود. در ساختمان پلاسکو در طول چند سال گذشته تعداد زیادی از مهندسان برای اینکه واحد های اداری به تجاری تبدیل شوند برگه استحکام گذاشته بودند.در برگه استحکام تمام مسئولیت های ساختمان اعم از معماری و سازه؛ تاسیسات برقی و مکانیکی بر عهده ناظر خواهد بود.بنابراین توصیه می کنیم یا حتماً بیمه نامه معتبر خریداری کنید یا اینکه مجدد از ساختمانی که برایش برگه استحکام بنا گذاشته اید؛ بازدید کرده و طی یک نامه ای به شهرداری، مشکلات جدید و اَنگ سازه ای که وارد کرده اید را اعلام کنید. در تهران کمیسیون ماده 35 راه و شهرسازی ساختمانهایی که مهندس ناظر برایشان برگه استحکام گذاشته است را مستقیماً ورود کرده و از مهندس ناظر نقشه های محاسباتی سازه و طرح تقویت سازه را می خواهند و اگر این موارد رعایت نشده باشد، ناظر را به شورای انتظامی معرفی می کنند.
 • همانطور که گفتیم لازم است مهندسینی که برگه استحکام بنا بدون بازدید ویا بدون تعمیرات و اصلاحات ساختمان توسط مالک گذاشته اند و بعد متوجه اشتباه خود شده اند لازم است که بازدید دیگری از ساختمان به عمل آورند وبا دلایل منطقی و استدلال درست، عدم استحکام سازه را به شهرداری اعلام نمایند واگر شهرداری قبول نکرد گزارش را برای شهردار منطقه اظهار نامه قضایی کنند.در آینده اگر مالک قصد فروش ملک خود را داشت در دفاتر پیشخوان عدم استحکام مجدد را به وی اعلام می کنند و باید برود و یک برگه استحکام دیگر تهیه و خریداری کند. البته اگر مالک از دست مهندسی که برگه استحکام گذاشته و بعد آن را باطل کرده است شکایت کند ممکن است جرم انتظامی داشته باشد اما در صورت بروز هر گونه حادثه ای جرم قضایی و کیفری نخواهد داشت.

اما در ادامه نحوه استفاده از برگه استحکام را یادآور شویم.وقتی که شما برگه استحکام گذاشتید و کلمه تائید را هم برداشتید؛باید قبل از امضاء تمام ایرادات ساختمان را بیان کنید و مالک را ملزم نمائید تا کلیه ایرادات مطرح شده توسط شما را، زیر نظر شما اصلاح نماید و بعد شما باید گزارش اتمام کار به شهرداری ارائه دهید.

این مطلب هم میتونه مفید باشه  جلسه نود 90 ، تعریف عقد جایز و عقد لازم و توضیحاتی پیرامون ماده 48 و 46 شرایط عمومی پیمان

در دوره های حقوق مهندسی سال 1391 یکی از حاضرین در جلسه که مباحث مربوط به برگه های استحکام بنا را میشنود به مهندس میررضوی اظهار میدارد که برای هتلی برگه استحکام امضاء کرده است.با راهنمایی مهندس میررضوی به هتل سرکشی می کند و متوجه می شود که مالک جدید هتل، اقدام به تغییرات اساسی در سازه و معماری و تاسیسات برقی و مکانیکی کرده است و درحال انجام تغییرات میباشد . بلافاصله طی گزارشی به شهرداری عدم استحکام ساختمان را به شهرداری گزارش می دهد و دستور توقف کار را می دهد. شهرداری هم با نصب چند نیوجرسی بتنی جلو ورودی هتل، کار را متوقف می کند تا مالک مجبور به مذاکره با مهندس ناظر شود. بالاخره مالک بعد از کلی بحث کردن با ناظر برای همکاری با وی قانع شده و تمامی نقشه ها که توسط مشاور تهیه شده بود توسط مهندس ناظر بررسی و تائید شده و زیر نظر او کار ادامه پیدا میکند.

بخشنامه وزارت راه و شهرسازی خطاب به نظام مهندسی های کل کشور  مبنی بر خودداری از تائید استحکام و محدودیت ها در نحوه استفاده از برگه استحکام

 • یکی از مباحث بسیاربسیار مهم در برگه استحکام؛ مواردی است که تعویض ناظر انجام می شود.در مراحل گودبرداری و پی کنی فرم ها فقط به صورت تعویض ناظر می باشد.اما از فونداسیون به بعد در صورت تعویض ناظر؛ ناظر جدید باید فرم استحکام بنا امضا کند. ضمناً ناظر جدید علاوه بر صلاحیت نظارت باید صلاحیت محاسبات و طراحی سازه را هم داشته باشد تا بتواند فرم استحکام بنا را امضاء کند. در اینجا هم لازم است ناظر جدید، کلمه استحکام را پاک کند. سپس ناظر جدید باید کلیه گزارشات مربوط به ناظر قبلی را مطالعه نماید و تمام ایراداتی که ناظر قبلی از کار گرفته است را باید گزارش کند.در این خصوص به بازخوانی یک پرونده خواهیم پرداخت.

بازخوانی پرونده دوم

ساختمانی در شرق تهران درسال 1392 در مرحله سفت کاری تعویض ناظر میشود.سازنده بعد از اجرای سقف و سفت کاری، برای عبور کانال کولر اقدام به شکستن تیرچه سقف ها می کند. مهندس ناظر شاهد این قضیه بوده و طی گزارشات مفصلی به شهرداری ادامه عملیات را قفل می کند. مالک هم شرایط را ناجور می بیند از ناظر در شورای انتظامی شکایت می کند.ناظر در شورای انتظامی از خود دفاع می کند و می گوید در نقشه های سازه نحوه اجرای داکت تاسیسات پیش بینی نشده است و مهندس محاسب سازه و طراح تاسیسات باید این موضوع را در نقشه ها پیش بینی میکردند.در همان جلسه طرح شکایت از دو مهندس دیگر مطرح می شود و بعد از باز شدن پای مهندس محاسب سازه و طراح تاسیسات هر دو محکوم می شوند و مهندس مکانیک به سه ماه محرومیت از نظارت و طراحی و مهندس محاسب سازه توبیخ و درج در پرونده و مهندس ناظر هم به دلیل عدم پایش نقشه ها توبیخ و درج در پرونده می شود.ناظر سازه با پیشنهاد مالک تعویض می شود و ناظر جدید بدون اینکه گزارشات ناظر قبلی را مطالعه کند برگه استحکام بنا را مهر و امضا می کند.ناظر جدید بعد از اتمام کار پایانکار را به مالک میدهد و بهره بردارکنندگان واحد ها را خریداری می کنند و در آن ساکن می شوند.ساکنین در حین بهره برداری متوجه نشت آب از پشت بام می شوند و چندین بار پشت بام را عایق کاری می کنند اما متوجه نشست سقف می شوند و بعد از بررسی توسط یکی از ساکنین که مهندس بود متوجه شکستن 4 عدد تیرچه می شوند.سپس با طرح شکایت از سازنده در دادگاه ناظرین قدیم و جدید پایشان به دادگاه باز میشود. ناظر قدیم به دلیل دادن گزارشات به موقع، تبرئه می شود. اما ناظر جدید گرفتار می شود.خوشبختانه بعد از مدتی سازنده خود تعمیر سقف را تقبل کرده و رضایت مالکین را گرفت و دادگاه به حکم نهایی نرسید.

 • در ادامه می خواهیم به موضوعی بپردازیم در خصوص نظارت هایی که توسط مهندس ناظر پایانکارشان داده شده است و مدتها از موضوع نظارت و پایانکار گذشته است و مهندس ناظر بعد از مدتها متوجه میشود که ساختمانی که نظارت کرده است و پایانکار آن را سالها قبل صادر کرده است مطابق مقررات ملی ساختمان نمی باشد و این موضوع می تواند در زمان بهره برداری برای ناظر آثار ماتقدم و ماتاخر داشته باشد و هر گونه حادثه ای اتفاق بیافتد برای مهندس بار حقوقی و مسئولیت کیفری به همراه خواهد داشت. حال سئوال اینجاست که آیا مهندس بعد از صدور پایانکار و اتمام دوره نظارتش می تواند چنین گزارش را به شهرداری بدهد؟؟؟؟ در پا سخ باید گفت که بله؛ این امکان وجود دارد. ناظر می تواند بعد از پایانکار به دبیر خانه شهرداری نامه نوشته و گزارش دهد که بعد از پایانکار این نواقص مشاهده شده است و اگر شهرداری نامه را تحویل نگرفت باید به نام شهرداری منطقه گزارش را اظهار نامه قضایی کرد.البته ممکن است که گزارش فوق برای مهندس آثار حقوقی در شورای انتظامی داشته باشد اما آثار کیفری در بر نخواهد داشت.

بازخوانی پرونده سوم

درتهران مهندس ناظری که ناظر تعداد زیادی ساختمان در تهران می باشد بعد از شرکت در دوره های حقوق مهندسی به این فکر می افتد تا به ساختمانهایی که ناظرشان بوده و پایانکار داده است سرکشی کند. در یکی از ساختمانها در خیابان اسکندری تهران متوجه لق بودن سنگهای نما می شود.سپس خطاب به شهرداری گزارشی میدهد و شرح ماجرا را می نویسد و اخطار می دهد که احتمال افتادن این سنگها برروی سر عابرین وجود دارد. لذا ساکنین و بهره بردار کنندگان را ملزم نمائید تا نسبت به پیچ و رول پلاک کردن تمام سنگهای نما اقدام کنند در غیر اینصورت مسئولیت آن بر عهده شهرداری و ساکنین آپارتمان می باشد. در ابتدا شهرداری این گزارش را از وی تحویل نمیگیرد. ایشان با راهنمایی مهندس میررضوی گزارش را به نام شهردار منطقه اظهار نامه قضایی می کند. بعد از حدود 6ماه در پاییز 1393 به خاطر وزش باد شدید در تهران، یکی ازسنگها، از نما جدا شده و بر روی سر عابری می افتد و فوت می کند . بعد ازشکایت اولیای دم پای بهره برداران و سازنده و مهندس ناظر به دادگاه باز می شود . در جلسه کارشناسی با ارائه گزارش ناظر؛ ایشان تبرئه می شوند و شهرداری 20% و مدیر آپارتمان20% و سازنده60% تقصیر می گیرند. شهرداری هم به دلیل محکومیت 20% که گرفت و به دلیل  عدم ارائه گزارش به موقع توسط ناظر، به شورای ا نتظامی شکایت میکند و شورای انتظامی هم ناظر را به دلیل عدم ارائه گزارش به موقع ؛ فقط 6 ماه از نظارت محروم می نماید و دیگر آثار کیفری برای مهندس به وجود نیامد.

این صفحه را در شبکه های اجتماعی با دوستان و همکارانتان به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
پشتیبانی سایت
تیم پشتیبانی

سلام🙂! سوال خود را در واتسآپ برای تیم پشتیبانی ارسال کنید

تیم پشتبانی بزودی پاسخ میدهد

درخواست خود را به شماره 100088100088 تیم پشتیبانی ارسال کنید