جلسه نه 9 ، ادامه مبحث نحوه پر کردن فرم گزارش مرحله ای توسط مهندسین ناظر و توضیحات مربوط به آن1 min read

حقوق مهندسی

ادامه مبحث نحوه پر کردن فرم گزارش مرحله ای توسط مهندسین ناظر و توضیحات مربوط به آن

 

 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

 

بخش دوم از نحوه پر كردن فرم گزارش مرحله اي مهندسين ناظر و توضيحات مربوط به آن

 در اين جلسه به نحوه پر كردن صفحه دوم گزارش مرحله اي پرداخته مي شود

نكته اي كه مهندسين ناظر بايد توجه كنند در پشت پروانه ساختماني دو جدول وجود دارد، در پروانه ساختماني كه تصوير آن در پیوست مي آيد و ساده ترين نوع پروانه است به جزئيات قضيه پي خواهید برد.

در صفحه دوم فرم خامي كه براي گزارشات مرحله اي موجود است، دو جدول وجود دارد :

جدول بناي مجاز و جدول بناي موجود

جدول بناي مجاز مشخصات سطح اشغال براي زيرزمين يا زيرزمين ها و همكف و طبقات را شامل می شود.

براي اين پروانه كه جنبه آموزشي دارد تصوير صفحه سوم پروانه ساختمان  و نحوه پر كردن آن توضیح داده خواهد شد.

با توجه به سه تصوير اول كه اولي مندرجات سطح بناي مجاز از يك پروانه ساختماني براي يك ساختمان كوچك است و تقريبا سيصد متر مربع سطح اشتغال در پروانه ساختماني دارد، مساحتهای مربوط به پاركينگ، مسكوني، راه پله در آن مشخص شده است اگر چنانچه آسانسور يا موارد ديگر هم موجود باشد در ادامه به آن اضافه مي شود.

       در حالتي كه ساختمان در مرحله تخريب و گودبرداري و فونداسيون است جدول بناي موجودي مطرح نيست و بايد محل درج اعداد در آن خط کشیده شود اما هنگامی كه سقف طبقه زيرزمين يا طبقه همكف و … ساخته شد به همان نسبت پر مي شود. به عنوان مثال تصوير سوم كه ساختمان تا مرحله سقف طبقه دوم كار شده، در نتیجه فرم نيز تا سقف طبقه دوم پر شده است در حالیکه ساختمان تا سقف طبقه سوم سطح بنا دارد.

اگر در فرم عنوان “نيم طبقه” نوشته شده است و ساختمان نيم طبقه ندارد، محل درج اعداد خط کشیده میشود. (اين فرمها مخصوص استان تهران است وليكن ساير استانها نيز می تواند مشابه ان باشد)

اگر تعداد زيرزمين هاي شما بيشتر باشد و زيرزمين ١- و ٢- و … داشتيد بايد اين فرم را عوض كرده و فرم ديگري طراح كنيد يا اگر تعداد طبقات بيشتر از فرم بود بايد فرم ديگر طراحي كرده و متناسب با تعداد طبقات عنوان آنها نیز به فرم اضافه شود. يا مثلا اگر ستون مربوط به آسانسور، لابي، اتاق سرايداري يا هر محل ديگر مثل اتاق تاسيسات داشتيد و تعداد ستونهاي جدول بيشتر شد می بایستی نسبت به مواردي كه در پروانه ساختماني موجود است فرم را تغيير داده و ستونهاي مربوط به آنها را در جدول فرم گزارش مرحله اي خود اضافه كنيد. يعني هر آنچه در پروانه ساختماني است به جدول بناي مجاز انتقال مي يابد.

این مطلب هم میتونه مفید باشه  جلسه هفتاد و چهار ۷۴ ، شرح روش متداول مبایعه نامه و آسیب شناسی آن و نحوه آموزش نوشتن مبایعه نامه به طریق صحیح و قانونی تا مانع از کلاهبرداری گردد

اگر مالك مطابق پروانه ساختماني كار كند و اضافه بنا نداشته باشد جدول بناي موجود مطابق جدول بناي مجاز خواهد بود مثل همين ساختمان مورد مثال، اما اگر به عنوان مثال در حین عملیات اجرایی پاسيو كوچك شود و به قسمت مسكوني اضافه گردد، ناظر معماري يا تك ناظر بايد پس از مترکشی مقدار آن را در فرم بنويسد، ممكن است مترکشی توسط ناظر دقيق نباشد ولي مهم اين است كه در كادر توضيحات، آن تخلف را بيان كند بدين صورت كه به دليل كوچكتر شدن پاسيو سطح زير بناي مسكوني اضافه شده (پر كردن اين جدول از وظايف ناظر معماري و تك ناظر است)  موارد ديگري مثل كوچك شدن راه پله هم بايد در جدول بناي موجود نوشته شود اما عددی تقريبي توسط مهندس ناظر ذکر می گردد و موقعي كه مالك براي گرفتن گواهي عدم خلاف و پرداخت عوارض به شهرداري مراجعه مي كند، مامور بازدید شهرداري متركشي دقيق كرده و فيش عوارض صادر می نماید بدیهی است با ارائه فیش عوارض و با پرداخت آن توسط مالک برگ رفع خلافی هم صادر می شود و جدول بنای مجاز دیگری حاصل می گردد که از این لحظه به بعد ملاک ما برای گزارش نویسی جدول بنای مجاز جدید خواهد بود.

 

گواهي عدم خلاف شبيه فرم پروانه ساختماني است .گواهي عدم خلاف يك جدولي مشابه جدول بناي موجود دارد كه در تصوير شماره ١ آمده است.

در گزارشات بعد از صدور گواهي عدم خلاف ناظر می بایست جدول بناي مجاز را مطابق ابعادي كه در فرم گواهي عدم خلاف است پر كند. امكان دارد مالك مجددا بعد از صدور گواهي عدم خلاف، تخلف متراژی دیگری مرتکب شود، در نتیجه ناظر موظف است آن را نیز در جدول بناي موجود ذكر كند.

در پايين فرم گزارشات مرحله اي، (تصوير دوم و سوم) نوشته شده بناي موجود داراي خلاف “مي باشد” “نمی باشد”، بدیهی است اگر ساختمان داراي خلاف بود بايد مربع مربوط به “داراي خلاف مي باشد” را علامت بزنيد و اگر داراي خلاف نبود مربع مربوط به “داراي خلاف نمي باشد” را علامت مي زنيد، دقت كنيد اگر محتوايي كه در توضيحات نوشته می شود خلاف دار باشد می بایستی حتما قسمت خلاف دار را علامت بزنيد تا تناقضی در گزارش ایجاد نگردد. اگر محتواي نوشته شده در توضیحات فرم گزارش مرحله ای داراي خلاف باشد و شما “خلاف ندارد” را علامت بزنيد، اين گزارش جزء گزارشات متناقض محسوب شده و در شوراي انتظامي چنانچه دفاع مناسبی ارائه نگردد، ميتواند سه ماه محروميت استفاده از پروانه اشتغال براي شما به همراه داشته باشد. و برعكس اگر در توضيحات شما هيچ موضوع خلافي ذكر نشده باشد و در پايين علامت خلاف دارد را بزنيد در اینصورت هم شوراي انتظامي مي تواند ناظر را گرفتار كند و یا توبيخ كتبي و درج در پرونده را براي ناظر به همراه دارد. تاريخ وقوع تخلف و نام ناظر و شماره پروانه اشتغال و شماره برگ تعهد نظارت كه در پروانه ساختماني جايي كه نام ناظر مربوطه نوشته شده موجود است. برگ تعهد محضري ناظر در شهرداري شماره سريال شده و در پروانه ساختمانی ذکر می گردد. شماره امضا هم در قسمت توضيحات تخلف نوشته شده و مهر و امضاي ناظر هم در پايان گزارش تخلف مي آيد.

این مطلب هم میتونه مفید باشه  جلسه چهل و نه 49 ، استفاده از کتراک در خاکبرداری ، بحث جرایم اداره کار برای اخراج کارمندان از شرکت ها قیچی شدن ناظر در نظارت های مشارکت در ساخت ، بحث تائیدات ناظر در شاسی کشی آسانسور

 

توضيح اينكه: هر ناظري امضا و شماره امضا مخصوص به خود دارد. يعني امضاي ناظر در شهرداری تعريف وتصویر آن اسكن شده است.

مهم ترین قسمت کار نظارت پر کردن کادر توضیحات در فرم گزارشات مرحله ای است، این کادر اصطلاحا در علم گزارش نویسی به لانه خرگوش و داستان آلیس در سرزمین عجایب تشبیه می شود همان طور که در این داستان آلیس به دنبال خرگوشی می دود و تصور می کند که وارد گودالی کوچک شده در حالی که آن گودال وارد دالان هایی می شود و از آنجا به سرزمینی عجیب راه پیدا می کند، کادر توضیحات گزارشات مرحلی هم به نظر ساده می آید اما اعماقی دارد که به تفسیر آن خواهیم پرداخت،

در تفسیر کادر توضيحات گزارشات مرحله اي ناظرین را به چهار سفر مي بريم به نام اسفار اربعه. در اين سفرها قصد داریم ناظران را  به سرزميني ببریم كه حكم اعدام مهندس ناظر صادر شده است، به سرزميني كه ناظري مجبور شده كل هزينه ساخت ساختماني را بدهد، به جايي كه مهندس ناظر بعد از بيست سال بهره برداري به علت نشست ساختمان مجبور شده صد ميليون خسارت نشست ساختمان را بدهد  و ..

عمده جلسات حقوق مهندسي، تشریح كادر توضيحات گزارشات مرحله ای خواهد بود،  توضيحات بايد خطاب به شهرداري نوشته شود، نه خطاب به سازمان نظام مهندسي که در این صورت هيچ ارزشي نخواهد داشت و شهرداري در دادگاه به راحتي پنبه گزارش ناظر را خواهد زد و مدعی خواهد شد گزارش ناظر خطاب به شهرداری نیست و به راحتی مي تواند مسئولیت را از گردن خودش ساقط كند كه در مواردي هم این اتفاق افتاده است. همچنین گزارشی که خطاب به مالک نوشته شود هیچ ارزشی ندارد. آنچه كه خطاب به مالك نوشته می شود دستور كار است و دستور كار بايد توسط مالك امضا شده، ضميمه  گزارش گردیده و تحويل شهرداري شود.

در مطلع تمام گزارشات مرحله اي بايد نوشته شود “به اطلاع شهرداري محترم مي رساند” و سپس موارد گزارشی ذكر گردد.

در تهران گزارشات مهندسان ناظر به دفاتر خدمات الكترونيكي كه وابسته به شهرداري است ارائه مي شود و تحویل گزارشات مرحله اي به دفتر خدمات الكترونيك به منزله تحویل آن به شهرداري محسوب مي گردد.

این مطلب هم میتونه مفید باشه  جلسه هفده 17 ، معرفی نمایندگی دیگری از بیمه برای پوشش سال های قبل مهندسین ناظر و طراح ، شرح نحوه نوشتن گزارش مهندسین ناظر در مرحله سفتکاری

 معمولا متن کادر توضيحات گزارش مرحله اي توسط كارمند دفتر تايپ مي شود و اغلب اوقات اشتباه تایپی دارند. لذا توصیه می گردد  ناظرین پس از تايپ گزارش توسط کارمند دفتر خدمات درخواست بازخوانی متن را داشته باشند و يا اگر پرينت گرفته شده است، آن را با دست نويس خود مقايسه كنند، گزارش دست نویس ناظر می بایستی در دفتر خدمات الكترونيك اسكن شده و ممهور به مهر ” اسکن شد” گردد. همچنین می بایستی ناظرین دقت فرمایند که فرم گزارشات خود را در دو كاغذ مجزا ارائه نکنند که مشکلاتی خواهد داشت بنابراین بهتر است در يك كاغذ بصورت پشت و رو نوشته شود.

در پیوست دو نمونه از گزارش مرحله ای تايپ شده آمده است.

در مورد مسئوليت پر كردن اين جداول مختصرا در این جلسه گفته مي شود و ليكن شرح كامل آن در سفر چهارم خواهد آمد این بدان جهت است که تا تمام ناظران مسئوليت هاي همديگر را بدانند چون امکان تفكيك مسئولیت ها وجود ندارد و مسئولیت ناظرین به همديگر ارتباط دارند.

 تفكيك وظايف ناظرین مشابه ان است که یک دانشجوي پزشكي، از ترم اول گرايش گوش و حلق و بيني بخواند كه صحيح نيست. لذا ناظران بايد شرح وظایف تمام رشته ها را بدانند و سپس در نهايت مسئوليت ها تفكيك خواهد شد.

ناظر هماهنگ كننده يا تك ناظر وظیفه دارد فرمهای گزارش مرحله ای را پر كند و ليكن بايد نظر ساير ناظرين را نيز در قبال تخلفات كتبا جويا شود بعنوان مثال ناظر هماهنگ کننده طی نامه ای از ناظر معماري بخواهد در رابطه با افزايش يا كاهش متراژ فضاها اظهار نظر نماید وآنها را پيوست گزارش خود نماید و يك نسخه كپي از آن گزارشات را براي خود برداشته و اصل را به شهرداري تحويل دهد.

مطابق مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ساير ناظرين نيز بايد گزارشات شان را به ناظر هماهنگ كننده ارائه داده و از ایشان رسيد دریافت کنند. این وظیفه اصلی سایر ناظرین می باشد هرچند می توانند بطور مستقیم نیز با مرجع صدور پروانه مکاتبه داشته باشند.

حقوق مهندسی ایران
این صفحه را در شبکه های اجتماعی با دوستان و همکارانتان به اشتراک بگذارید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.